Image

August 28, 2019, VNUHCM - UNIVERSITY OF SCIENCE

logo-sl-stem-01.png

THE FIRST INTERNATIONAL
SERVICE LEARNING (SL)/SL-STEM
COMPETITION


SHORTLISTED TEAMS FOR THE FINAL ROUND 

Our goal in the first international SL/SL-STEM competition was to invite students to be innovative and show their civic responibilities with the communities to help solve the real life problems by integrating SL and/or STEM elements into their projects. We have been overwhelmed by many high quality projects submitted to the competition that truly fulfill our goal. It provides evidence for increasingly recognizing the importance of enhancing civic engagement and STEM elements into education activities. We are really grateful for and have been strongly inspired by all valuable and creative projects, which showed entries’ inspration, devotion and passion for education and social change.

With great pleasure we announce 15 projects to the final round (sorted by alphabetical order as below) held on 28th August and 29th August 2019 at the VNUHCM-University of Science – 227 Nguyen Văn Cu St., Ward 4, Dist. 5, Ho Chi Minh City.

Image

INTRODUCTION
The world is growing faster than ever before by rapid development of Science and Technology. Consequently, the education also need to take a large step forward in order to keep on the same pace with this development. However, how to equip young generations with the best knowledge and skills in those fields without disconnecting them from the community is still a huge challenge for the education. The first international Service Learning (SL)/SL-STEM competition is designed for all Vietnamese and Irish students from secondary school to university to push the boundary of this challenge. It not only aims to stimulate students' passion for science, technology, engineering, (art), and mathematics, but also builds bridges between science, technological innovation and education, between young people and the society across a variety of disciplines. It will be a chance for everyone to show your inspiration, creation, devotion and passion for social change.

WHO IS ELIGIBLE FOR THE AWARD?
All Vietnamese and Irish students from secondary school to university (postgraduate students must be under 30 years old) who are currently focusing on applying SL/SL-STEM model in their research or their education program (max. 4 people/team including the instructor*). Advanced English skills are required for enrollment.

SPECIAL ANNOUNCEMENT
Competitive teams who are coming from other provinces (different from Ho Chi Minh City) are chosen to attend the final round will be supported accomodation and transportation.

*Instructors are not directly involved in proposing solutions/ collecting, analyzing and processing data/ constructing project products...


CRITERIA FOR THE AWARD
The following are criteria by which the submissions will be judged:
 • Design and Creativity.
 • Community Impact and Relevance.
 • Internal Impact.
 • Sustainability.
See more at: http://tinyurl.com/SL-STEAM-CRITERIA

SUBMISSION


TENTATIVE SCHEDULE

 • 15th July 2019: Proposal and project introduction video submmission deadline.
 • 5th August: Announcement of 30 - 40 teams for the exhibition and about 15 teams of those mentioned above for the final round.
 • 28th - 29th August 2019: Exhibition and final round.

AWARDS

 • 1 First prize: 6-day trip to Ireland (October 2019).
 • 1 Second prize: 300 €.
 • 1 Third prize: 200 €.
 • 1 Consolation prize: 150 €.

JUDGES

 • Specialists from Ireland, England and Germany.

CUỘC THI QUỐC TẾ
VỀ HỌC TẬP PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG/GIÁO DỤC STEM KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG


CÁC ĐỘI ĐƯỢC CHỌN THAM DỰ VÒNG CHUNG KẾT

Mục tiêu của chúng tôi trong cuộc thi SL / SL-STEM quốc tế đầu tiên là nhằm khuyến khích các bạn học sinh sáng tạo và thể hiện trách nhiệm đến cộng đồng qua các dự án STEM gắn kết phục vụ cộng đồng. Chúng tôi bất ngờ khi nhận được nhiều dự án chất lượng. Điều này giúp hoàn thành mục tiêu của chúng tôi khi tổ chức cuộc thi cũng như góp phần làm rõ tầm quan trọng của việc tăng cường các hoạt động giáo dục theo định hướng STEM gắn với phục vụ cộng đồng. Chúng tôi cảm thấy thực sự biết ơn và cảm thấy được truyền thêm cảm hứng thông qua tất cả các dự án có đầy tính sáng tạo và có giá trị thực tiễn cao. Điều này đã thể hiện niềm đam mê, sự tận tâm và cảm hứng từ các đội thi cho giáo dục và sự thay đổi tích cực của xã hội.

Chúng tôi xin trân trọng thông báo danh sách 15 nhóm dự án tham dự vòng chung kết tổ chức vào ngày 28 - 29/08/2019 tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG-HCM - 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận. 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Image

GIỚI THIỆU
Thế giới hiện đang phát triển với tốc độ nhanh chóng nhờ vào sự phát triển của khoa học và công nghệ. Vì thế, nền giáo dục cần có bước tiến quan trọng để đáp ứng nhu cầu phát triển này. Tuy nhiên, việc trang bị một nền tảng kiến thức vững chắc và các kĩ năng tốt cho thế hệ trẻ mà vẫn không mất sự kết nối với cộng đồng là một thử thách lớn đối với nền giáo dục. Cuộc thi quốc tế SL/SL–STEM lần thứ I được tổ chức dành cho tất cả học sinh, sinh viên Việt Nam và Ai Len nhằm mục đích vượt qua bức tường thử thách này. Cuộc thi không chỉ nhằm thúc đẩy đam mê học sinh, sinh viên trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật, (mỹ thuật) và toán mà còn trở thành cầu nối giữa khoa học, kỹ thuật tiên tiến và giáo dục cũng như giữa thế hệ trẻ và xã hội thông qua các môn học. Đây cũng là cơ hội để tất cả mọi người thể hiện nguồn cảm hứng, óc sáng tạo, sự tận tâm và niềm đam mê đối với sự phát triển của xã hội.


ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
Tất cả học sinh, sinh viên Việt Nam và Ai Len từ bậc THCS đến Đại học (Học viên cao học và nghiên cứu sinh bắt buộc dưới 30 tuổi.) đang quan tâm việc áp dụng mô hình SL/SL-STEM trong học tập hoặc công tác nghiên cứu (tối đa 4 người/nhóm bao gồm giáo viên hướng dẫn*). Người tham dự phải trang bị các kỹ năng tiếng Anh tốt.

THÔNG TIN ĐẶC BIỆT
Những đội dự thi đến từ các Tỉnh/ Thành khác TP. Hồ Chí Minh khi lọt vào vòng chung kết sẽ được hỗ trợ chi phí di chuyển và lưu trú.


*Giáo viên hướng dẫn không trực tiếp tham gia vào việc đề xuất giải pháp/ thu thập phân tích và xử lý số liệu thống kê/ tạo thành sản phẩm dự án...

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT GIẢI THƯỞNG
Các bài tham dự đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:
 • Khả năng thiết kế và tính sáng tạo.
 • Mức độ tác động và gắn kết cộng đồng.
 • Mức độ tác động nội bộ.
 • Tính bền vững.
Chi tiết vui lòng truy cập: http://tinyurl.com/SL-STEAM-CRITERIA

CÁCH THỨC THAM DỰ

 • Bài báo cáo (vui lòng thực hiện theo mẫu tại đây http://tinyurl.com/SL-STEAM-FORM).
 • Đoạn phim giới thiệu dự án bằng tiếng Anh (tối đa 3 phút).

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

 • 15/07/2019: hạn chót nộp bài báo cáo và đoạn phim giới thiệu dự án.
 • 05/08/2019: thời điểm thông báo kết quả từ 30 – 40 nhóm tham gia chương trình triển lãm và trong đó, khoảng 15 nhóm sẽ tiếp tục vào vòng chung kết.
 • 28 – 29/08/2019: chương trình triển lãm và vòng chung kết.

GIẢI THƯỞNG

 • 1 giải nhất: chuyến thăm Ai Len 06 ngày (tháng 10 năm 2019).
 • 1 giải nhì: 300 €.
 • 1 giải ba: 200 €.
 • 1 giải khuyến khích: 150 €.

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ

 • Các chuyên gia đến từ Ai-Len, Anh và Đức.