Giáo dục STEM kết nối cộng đồng – 2021

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Thông tin chi tiết

        Nhằm tiếp nối tinh thần Học tập phục vụ cộng đồng (Service Learning – SL) và phát triển giáo dục STEM kết nối cộng đồng, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM sẽ tiếp tục tổ chức Chương trình tập huấn về “Giáo dục STEM kết nối cộng đồng – 2021” tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng trong khoảng thời gian 15.04.2021 – 18.04.2021.

        
        Khóa tập huấn là hoạt động thuộc chương trình hợp tác giữa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM với Trường ĐH Tổng hợp Dublin, Ai Len dưới sự tài trợ của quỹ Irish Aid, chương trình VIBE 2020.


        Đối tượng tham dự: Các cấp quản lý/Ban giám hiệu (QL/BGH), giảng viên, giáo viên (GV), sinh viên (SV), đơn vị cộng đồng (CĐ) có định hướng tích hợp mô hình SL/SL-STEM trong giảng dạy/học tập/nghiên cứu/dự án CĐ… Người tham dự không nộp học phí, tự túc công tác phí, phí đi lại, ăn uống và lưu trú tại Thành phố Đà Nẵng.


        Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM trân trọng đề nghị quý Sở/Trường/Viện/Trung tâm nghiên cứu giáo dục về SL và STEM chuyển thông tin đến các thành viên quan tâm tại đơn vị, đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện cho các cá nhân/nhóm dự án tham gia chương trình tập huấn này.

 

Thông tin chi tiết về cách đăng ký tham gia, vui lòng truy cập:

Các đơn vị tổ chức và tài trợ

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Image

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Image

Trường Đại học Tổng hợp Dublin, Ai-Len

Image

Quỹ tài trợ Irish Aid, Ai-Len

Image