Image

SUBMISSION


REGISTRATION FEE

 • Registration is free of charge.
 • We will provide documents, tea break and lunch for 30 - 40 teams chosen for the exhibition and the final round.
 • Participants are responsible for your own transportation and accommodation during the competition.

CÁCH THỨC THAM DỰ

 • Bài báo cáo (vui lòng thực hiện theo mẫu tại đây http://tinyurl.com/SL-STEAM-FORM).
 • Đoạn phim giới thiệu dự án bằng tiếng Anh (tối đa 3 phút).

PHÍ ĐĂNG KÝ THAM DỰ

 • Cuộc thi hoàn toàn miễn phí.
 • Ban Tổ Chức sẽ cung cấp tài liệu, tiệc trà và ăn trưa cho 30 - 40 đội được chọn để tham gia buổi triển lãm và vòng cuối.
 • Người tham dự tự túc chi trả chi phí ăn ở và đi lại trong suốt quá trình cuộc thi diễn ra.
CONTACT INFORMATION
 • Ms. Chau Thi Hieu: 0983 541 492
  Ms. Nguyen Thi Ngoc Trinh: 038 968 9417
 • Room F206, University of Sciences
 • 227 Nguyen Van Cu, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City
 • Email: slsteamgroup@gmail.com

THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • Cô Châu Thị Hiếu: 0983 541 492
  Cô Nguyễn Thị Ngọc Trinh: 038 968 9417
 • Phòng F206, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh
 • 227 Nguyễn Văn Cừ Phường 4 Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh
 • Email: slsteamgroup@gmail.com