Image

CÁCH THỨC THAM DỰ

  • Quý Thầy/Cô giảng viên, giáo viên vui lòng nhấn vào nút đăng ký bên cạnh để đăng ký.

  • Các cấp quản lý/ban giám hiệu và đại diện các đơn vị cộng đồng vui lòng đăng ký bằng cách nhấn vào nút bên cạnh.

  • Các bạn sinh viên đăng ký tham gia vui lòng nhấn nút bên cạnh.

PHÍ ĐĂNG KÝ THAM DỰ

  • Người tham dự không nộp học phí, tự túc công tác phí, phí đi lại, ăn uống và lưu trú tại Thành phố Đà Nẵng.