ĐỊA ĐIỂM

Image

Địa điểm tổ chức:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 48 Cao Thắng, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng