Contact Us

CONTACT INFORMATION


Ms. Chau Thi Hieu: 0983 541 492
Ms. Nguyen Thi Ngoc Trinh: 038 968 9417
Room F206, VNUHCM-University of Science
227 Nguyen Van Cu, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City
Email: slsteamgroup@gmail.com

THÔNG TIN LIÊN HỆ


Cô Châu Thị Hiếu: 0983 541 492
Cô Nguyễn Thị Ngọc Trinh: 038 968 9417
Phòng F206, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp. HCM
Email: slsteamgroup@gmail.com